ஞாயிறு, 26 ஏப்ரல், 2009

10,000 தமிழ் மக்களை கொல்ல திட்டமிட்டுருப்பதாக தகவல்

இன்று இரவு 12 தொடங்கி காலை 5 க்குள் இலங்கை இராணுவம் 10,000 தமிழ் மக்களை கொல்ல திட்டமிட்டுருப்பதாக தகவல் அமெரிக்க உளவு நிறுவனம் மூலமாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது.- காலம் கடக்கும் முன் ஏதாவது செய்யுங்கள்.

Pls forward this to as many as possible. Act Soon